De afgelopen weken ben ik druk in de weer om een website op de nieuwe Windows Azure Websites omgeving te draaien.
Daarbij liep ik tegen een hardnekkige bug aan, die met dezelfde software op mijn vorige hostingomgeving en in debug mode onder Visual Studio 2010 gek genoeg geen problemen geeft.

In de logfiles kwam ik de volgende melding tegen:

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.

Na wat nazoek werk bleek dit de (https) communicatie van de server met de Google Apis te zijn. Erg vreemd want de communicatie aan serverzijde met de Facebook Api verliep wel prima over https.

Om dit op te lossen heb ik het volgende statement toegevoegd aan mijn global.asax:

protected void Application_Start()     
{ 
  AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
  
  RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
  RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
  
  BundleTable.Bundles.RegisterTemplateBundles(); 
   
  //Fix dodgy Google api SSL/TLS bug 
  ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Ssl3; 
}

Na een nieuwe deployment werkt alles weer zoals daarvoor.