Loader lock exceptions......

Op een .NET project waar we gebruik maken van Direct3D krijgen we tijdens het debuggen regelmatig zogenaamde loader lock exceptions.

Om deze uit te zetten kun je het volgende doen in VS2008: ga naar Debug > Exceptions > Managed Debugging Assistants > LoaderLock en zet het vinkje bij 'thrown' uit.
Hierna ben je van deze irritante melding af.

Ronald Harmsen

I'm a software developer. When I'm not developing software I'm training & coaching other developers, speaking on a conference or fiddling with some technical stuff.

Arnhem, The Netherlands

Subscribe to Ronald to the cloud

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!