Zoals reeds eerder gezegd ben ik een fan van het gedachtengoed van Greg Young over distributed DDD.

Hieronder nog een een aantal artikelen met meer achtergrond informatie over Command Query Responsibilty Segregation (CQRS) ook bekend onder de eerdere term CQS.

http://jonathan-oliver.blogspot.com/2009/10/dddd-why-i-love-cqrs.html
http://elegantcode.com/2009/11/11/cqrs-la-greg-young/
http://www.udidahan.com/2009/12/09/clarified-cqrs/