Een van de boeken die ik de afgelopen periode heb gelezen is van Robert C. Martin ook wel bekend als Uncle Bob.
Hij heeft onder andere het boek 'Clean code' geschreven, dat iedere professionele softwareontwikkelaar gelezen moet hebben.

Het boek 'The clean coder' is een vervolg op dit eerste boek en is eigenlijk een verslag van zijn carrière en wat hij in de praktijk geleerd heeft.
Het is erg prettig geschreven en leest daardoor erg makkelijk.
Het hele boek gaat eigenlijk in op wat een software ontwikkelaar tot een professional maakt. Veel van de punten herken ik uit de praktijk en in grote lijnen ben ik het met veel standpunten eens. Hier en daar overdrijft hij nog wel eens.

Mijn puntsgewijze samenvatting is als volgt:

  1. een professional neemt verantwoordelijkheid voor de diensten/producten die hij levert.
  2. een professional communiceert helder en direct en verheldert verwachtingen en commitments.
  3. als professional investeer je in jezelf en bouw je kennis op door o.a. buiten werktijd te 'oefenen', boeken te lezen, conferenties en bijeenkomsten bij te wonen. Als je werkgever dit niet ondersteund of betaald, doe je het zelf.
  4. de kunst van het nee zeggen, ook als je onder druk gezet wordt zeg je geen dingen toe die je niet waar kunt maken. Anders breng je jezelf en de anderen op het project uiteindelijk in de problemen.
  5. het maken van realistische planningen, in het boek worden een aantal manieren uitgelegd waarop je tot een realistische inschatting van tijd kunt komen (denk aan planning poker, het maken van inschattingen door meerdere professionals etc.)

Bovenstaande punten zijn een weergave van wat ik uit het boek heb gelezen en geven in hoofdlijnen weer wat je aan onderwerpen kunt verwachten.

De beargumentatie en beschrijving hiervan door Robert C Martin vind ik hier en daar wel ver gezocht (je moet minimaal 20 uur per week aan je vakkennis werken buiten werktijd) en zouden opgevat moeten worden als een statement. Ik denk namelijk dat hij wel een punt heeft en dat veel van de genoemde onderwerpen in andere beroepsgroepen vanzelfsprekend zijn, terwijl er binnen ons vakgebied weinig aandacht voor is.

Software ontwikkelen is namelijk helemaal niet uniek en anders dan alle andere beroepen en dat is nu precies de vergelijking die gemaakt wordt in dit boek.

Ik zou iedere software ontwikkelaar willen aanraden om dit boek te lezen en voor zichzelf na te gaan op welke punten er verbetering mogelijk is naast kennis opdoen van nieuwe tools en technieken.

Het enige wat mij betreft ontbreekt aan dit boek zijn de handvatten om er ook iets aan te kunnen doen. Hiervoor mag je als aanstormende professional zelf op zoek. Gelukkig kunnen de professionals van Oosterkamp / NForza je hierbij helpen en coachen.