Voor een klant wilde ik vandaag de nieuwe webapplicatie op hun testomgeving plaatsen. De webapplicatie is is gebouwd met ASP.NET 4.0 en de testomgeving draait op Windows 2000 met IIS6.

Nadat ik .NET 4.0 had geinstalleerd, een nieuwe webapplicatie en applicationpool gemaakt, leek het erop dat ik het zou gaan werken. Bij het openen van de url kreeg ik echter een melding dat de pagina niet kon worden geopend. Zelfs na het expliciet opgeven van de default.aspx kreeg ik dezelfde melding.
Alle onderdelen die door IIS zelf worden geserviced waren wel beschikbaar, plaatjes en een test.html pagina. De webapplicatie was dus wel aanwezig op de IIS server en de configuratie leek te kloppen.

Vervolgens nogmaals alles settings nagelopen, MIME-types gecontroleerd, nogmaals iisreg gedraaid etc., maar helaas met hetzelfde resultaat.

Met enig zoekwerk bleek dat de .NET 4.0 isapi wel geregistreerd was bij IIS, maar nog niet geactiveerd.
Na activering werkte de webapllicatie zoals bedoeld.

De uiteindelijke oplossing heb ik hier gevonden: http://johan.driessen.se/posts/getting-an-asp.net-4-application-to-work-on-iis6