Vandaag moest ik alle foreign keys op een aantal tabellen verwijderen, zodat ik daarna de structuur om kon gooien.
Aangezien dit een tijdrovend klusje kon worden heb ik er een t-sql scriptje voor gemaakt:

DECLARE FKcursor CURSOR FOR 
SELECT S.name, F.name, T.name FROM sys.foreignkeys 
JOIN sys.tables T ON F.parentobjectid=T.objectid
JOIN sys.schemas S ON S.schemaid=T.schemaid 
WHERE T.name in ('table1', 'table2')

OPEN FKcursor 
DECLARE @shemaName sysname, @fkName sysname, @tableName sysname
FETCH NEXT FROM FKcursor INTO @shemaName, @fkName, @tableName 

WHILE (@@FETCHSTATUS > -1)
BEGIN 
	PRINT 'Dropping constraint ' + @fkName + ' on table ' 
  + @shemaName + '.' + @tableName 
  
  EXECUTE ('ALTER TABLE [' + @shemaName + '].[' + @tableName + '] 
  
  DROP CONSTRAINT [' + @fkName + ']')
  
  FETCH NEXT FROM FK_cursor INTO @shemaName, @fkName, @tableName 
END